Logo hamburger
Par mumsarrow
Darbības jomasarrow
Aktualitātes
Projekti
Galerijas
Kontakti
icon
En Lv

Testēšanas metodes

Galvenā lapa / Darbības jomas / Ceļu būvmateriālu testēšana / Testēšanas metodes

Asfaltbetoni

Asfaltbetona maisījumi

 • Paraugu noņemšana objektā  LVS EN 12697-27:2017
 • Paraugu sagatavošana laboratorijā   Kvartošana LVS EN 12697-28:2020
 • Saistvielas saturs  LVS EN 12697-1:2020
 • Granulometriskais sastāvs  LVS EN 12697-2+A1:2019
 • Paraugu sagatavošana ar Maršala kompaktoru  LVS EN 12697-30+A1:2019
 • Tilpumblīvums   LVS EN 12697-6+A1:2020
 • Maksimālais blīvums   LVS EN 12697-5+A1:2019
 • Poru aprēķins   LVS EN 12697-8:2019
 • Maršala stabilitāte, plūstamība   LVS EN 12697-34+A1:2020
 • Ūdensjutība   LVS EN 12697-12:2018
 • Minerālo materiālu un bitumena savietojamība  ABS 2023/2; p 8.7
 • Asfalta maisīšana laboratorijā LVS EN 12697-35:2016
 • Bitumena notece LVS EN 12697-18:2017
 • Bitumena atgūšana no asfalta masas ar rotācijas iztvaicētāju  LVS EN 12697-3:2019

Izurbto paraugu testēšana

 • Paraugu noņemšana objektā  ABS 2023/2; p 8.4
 • Paraugu sagatavošana laboratorijā
 • Kārtu biezums   LVS EN 12696-36:2022
 • Saistvielas saturs   LVS EN 12697-1:2020
 • Tilpumblīvums   LVS EN 12697-6+A1:2020
 • Maksimālais blīvums   LVS EN 12697-5+A1:2019
 • Poru aprēķins   LVS EN 12697-8:2019

Minerālmateriāli

Smalko minerālmateriālu testēšana ( smilts, izsijas)

 • Paraugu noņemšana objektā   LVS EN 932 -1:1996
 • Paraugu sagatavošana   LVS EN 932-2:1999
 • Granulometriskais sastāvs   LVS EN 933-1:2012
 • Daļiņu blīvums   LVS EN 1097-6:2022
 • Smilts ekvivalents   LVS EN 933-8:2015
 • Plūšana koeficients   LVS EN 933-6:2023
 • Metilēnzilais tests   LVS EN 933-9:2022
 • Proktora blīvums pie optimālā mitruma ( Ø 100 mm)   LVS EN 13286-2:2011
 • Filtrācijas koeficients  ABS 2023/2; p 8.3
 • Ūdens absorbcija LVS EN 1097-6:2022
 • Irdenais tilpumblīvums LVS EN 1097-3:1998
 • Ūdens saturs LVS EN 1097-5:2008
 • Organisko savienojumu satura noteikšana ABS 2023/2; p 8.5
 • Plasticitātes robeža ASTM D 4318-05
 • Plūšanas robeža ASTM D 4318-05
 • Plasticitātes indekss ASTM D 4318-05

Rupjo minerālmateriālu testēšana ( šķembas, maisījumi)

 • Paraugu noņemšana objektā   LVS EN 932-1:1996
 • Paraugu sagatavošana laboratorijā   LVS EN 932-2:1999
 • Granulometriskais sastāvs   LVS EN 933-1:2012
 • Daļiņu blīvums   LVS EN 1097-6:2022
 • Formas indekss   LVS EN 933-4:2008
 • Plākšņainības indekss   LVS EN 933-3:2012
 • Drupināto un lauzto % attiecība   LVS EN 933-5:2023
 • Losandželosas tests (šķembas)   LVS EN 1097-2:2020
 • Losandželosas tests   ABS 2023/2; p 8.6
 • Losandželosas tests  LVS EN 1097-2:2020
 • Nordiskais tests   LVS EN 1097-9:2014
 • Magnija sulfāta tests   LVS EN 1367-2:2010
 • Proktora blīvums pie optimālā mitruma (Ø 150 mm)   LVS EN 13286-2:2013
 • Proktora blīvums pie optimālā mitruma (Ø 250 mm)   LVS EN 13286-2:2013
 • Ūdens absorbcija   LVS EN 1097-6:2022
 • Irdenais tilpumblīvums   LVS EN 1097-3:1998
 • Ūdens saturs    LVS EN 1097-5:2008

Mērījumi objektā

 • Statiskās plātnes tests DIN 18134:2012
 • Šķembu sablīvējums (Smilts aizvietošanas metode) BS 1377: 9 daļa:1990
 • Šķembu sablīvējums (Gredzena metode) DIN 18125-2:2011
 • Minerālo materiālu sablīvējums (Iekārta TransTech SDG 200)

Bitumens

 • Bitumena paraugu noņemšana LVS EN 58:2012
 • Bitumena penetrācija LVS EN 1426:2015
 • Bitumena mīkstēšanas temperatūra LVS EN 1427:2015
 • Frass trausluma temperatūra  LVS EN 12593:2015
 • PMB bitumena paraugu izgatavošana (bitumena modificēšana)

Metožu saraksts saskaņā ar Formu 165-06 (06.11.2023.)