Asfaltbetoni

Asfaltbetona maisījumi

 • Paraugu noņemšana objektā   LVS EN 12697-27
 • Paraugu sagatavošana laboratorijā   Kvartošana LVS EN 12697-28
 • Saistvielas saturs   LVS EN 12697-1
 • Granulometriskais sastāvs   LVS EN 12697-2+A1
 • Paraugu sagatavošana ar Maršala kompaktoru   LVS EN 12697-30+A1
 • Tilpumblīvums   LVS EN 12697-6+A1
 • Maksimālais blīvums   LVS EN 12697-5+A1
 • Poru aprēķins   LVS EN 12697-8
 • Maršala stabilitāte, plūstamība   LVS EN 12697-34+A1
 • Ūdensjutība   LVS EN 12697-12
 • Minerālo materiālu un bitumena savietojamība   LVS EN 12697-11+AC
 • Asfalta maisīšana laboratorijā LVS EN 12697-35
 • Bitumena notece LVS EN 12697-18
 • Bitumena atgūšana no asfalta masas ar rotācijas iztvaicētāju  LVS EN 12697-3

Izurbto paraugu testēšana

 • Paraugu noņemšana objektā  AS 2019; p12.4
 • Paraugu sagatavošana laboratorijā
 • Kārtu biezums   LVS EN 12696-36
 • Saistvielas saturs   LVS EN 12697-1
 • Tilpumblīvums   LVS EN 12697-6+A1
 • Maksimālais blīvums   LVS EN 12697-5+A1
 • Poru aprēķins   LVS EN 12697-8

Minerālmateriāli

Smalko minerālmateriālu testēšana ( smilts, izsijas)

 • Paraugu noņemšana objektā   LVS EN 932-1
 • Paraugu sagatavošana   LVS EN 932-2
 • Granulometriskais sastāvs   LVS EN 933-1
 • Daļiņu blīvums   LVS EN 1097-6
 • Smilts ekvivalents   LVS EN 933-8
 • Plūšana koeficients   LVS EN 933-6
 • Metilēnzilais tests   LVS EN 933-9
 • Proktora blīvums pie optimālā mitruma ( Ø 100 mm)   LVS EN 13286-2
 • Filtrācijas koeficients   AS 2019
 • Ūdens absorbcija LVS EN 1097-6
 • Irdenais tilpumblīvums LVS EN 1097-3
 • Ūdens saturs LVS EN 1097-5
 • Organisko savienojumu satura noteikšana   AS 2015
 • Plasticitātes robeža ASTM D 4318-05
 • Plūšanas robeža ASTM D 4318-05
 • Plasticitātes indekss ASTM D 4318-05

Rupjo minerālmateriālu testēšana ( šķembas, maisījumi)

 • Paraugu noņemšana objektā   LVS EN 932-1
 • Paraugu sagatavošana laboratorijā   LVS EN 932-2
 • Granulometriskais sastāvs   LVS EN 933-1
 • Daļiņu blīvums   LVS EN 1097-6
 • Formas indekss   LVS EN 933-4
 • Plākšņainības indekss   LVS EN 933-3
 • Drupināto un lauzto % attiecība   LVS EN 933-5
 • Losandželosas tests (šķembas)   LVS EN 1097-2
 • Losandželosas tests   LVS EN 1097-2
 • Losandželosas tests AS 2019
 • Nordiskais tests   LVS EN 1097-9
 • Magnija sulfāta tests   LVS EN 1367-2
 • Proktora blīvums pie optimālā mitruma (Ø 150 mm)   LVS EN 13286-2
 • Proktora blīvums pie optimālā mitruma (Ø 250 mm)   LVS EN 13286-2
 • Ūdens absorbcija   LVS EN 1097-6
 • Irdenais tilpumblīvums   LVS EN 1097-3
 • Ūdens saturs    LVS EN 1097-5

Mērījumi objektā

 • Statiskās plātnes tests DIN 18134
 • Šķembu sablīvējums (Smilts aizvietošanas metode) BS 1377: 9 daļa
 • Šķembu sablīvējums (Gredzena metode) DIN 18125-2
 • Minerālo materiālu sablīvējums (Iekārta TransTech SDG 200)

Bitumens

 • Bitumena paraugu noņemšana LVS EN 58
 • Bitumena penetrācija LVS EN 1426
 • Bitumena mīkstēšanas temperatūra LVS EN 1427
 • Frass trausluma temperature LVS EN 12593
 • PMB bitumena paraugu izgatavošana (bitumena modificēšana)