Dalība organizācijās

CBF SIA "Binders" ietilpst nevalstiskajā sabiedriskajā organizācijā

Latvijas Ceļu būvētājs

www.lcbb.lv

 

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība

www.latvijasbuvnieki.lv

 

Publiskās un privātās partnerības asociācija

www.pppa.lv