Vadības sistēmas

CBF SIA "Binders", atbilstoši starptautiskajiem kvalitātes kritērijiem, sertificēta šādās jomās:

• kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2008

• vides vadības sistēma  ISO 14001:2004

• darba aizsardzības vadības sistēma OHSAS 18001:2007

• energopārvaldības sistēma ISO 50001:2012

Profesionālās sertifikācijas jomas:

• bituminēto maisījumu ražošana ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem;

• bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana;bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana;

• dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana un infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts un tehniskā apkope.